SKOVHUGGEREN er et betalingsspor på 17 km. Området er 150 hektar.

Der er blåt og rødt spor. Med sorte og orange sektioner, der kan tilvælges.

Første del af sporet på 12 km åbnede den 23. april 2016. I april 2017 åbnede yderligere 5 km.

Foreningen bag sporet hedder “Foreningen Egebjerg Bakker MTB-spor”.

Foreningen er non-profit. Alle indtægter anvendes til skovleje samt vedligehold og udvikling af sporet. Nordea-fonden har uddelt 769.000 kr. mens LAG SØM og Svendborg Kommune har bidraget med henholdsvis 200.000 kr. og 100.000 kr. Hertil kommer medfinansiering til projektet fra Hvidkilde Gods og Naturturisme I/S på henholdsvis 100.000 kr. og 50.000 kr. 

Der bliver fokus på et godt flow i sporet. Sporet vil have en sværhedsgrad der egner sig den engagerede MTB-motionist med nogen rutine. Svære og tekniske passager vil blive et tilvalg for de øvede.

Alle kan hjælpe med at anlægge sporet via vores sporbyggerlaug. Se mere på SKOVHUGGERENs SPORBYGGERLAUG på Facebook (klik). Der vil blive arrangeret sporbygger-kursus for interesserede. 

Brug af sporet sker på eget ansvar. Foreningen kan ikke stilles til ansvar for person- eller materiel-skade.

Skoven vil være tilgængelig for andre gæster på samme betingelser som hidtil. Det nye mtb-spor er dog anlagt med særlig tilladelse fra lodsejer og myndigheder, og er derfor ikke et offentligt spor. Sporet er eksklusivt for MTB-kørsel og må ikke anvendes af heste, løbere eller andre (ikke mindst af sikkerhedshensyn). 

Der er udlagt beskyttelseszoner i området af hensyn til dyrelivet og §3-områder (beskyttet natur). Ligeledes tages der hensyn til fortidsminder (diger, gravhøje, mv.)

Alle konstruktioner i skoven er anlagt på en måde så de falder så naturligt ind i skoven som muligt. Der anvendes kun naturmaterialer, og vi tilstræber at skabe et smukt og æstetisk spor.

Sporet følger ikke eksisterende stier (med få undtagelser) og er lagt steder de besøgende med garanti aldrig har været før.

Alle kan hjælpe med at anlægge sporet via vores sporbyggerlaug. Se mere på SKOVHUGGERENs SPORBYGGERLAUG på Facebook (klik). Der bliver løbende arrangeret sporbygger-kursus for interesserede.